Onze Focus

De rode draad die doorheen al onze investeringen loopt, is de bovengemiddelde operationele ondersteuning die wij bieden aan de bedrijven waarmee wij in zee gaan. Ons kernprincipe is om een hands-on partner te zijn en een verlengstuk van het managementteam waar nodig. Wij stropen onze mouwen op en verdiepen ons in de organisatie om waarde te realiseren die anderen vaak over het hoofd zien.

Om dit te bereiken, hebben wij een ervaren en complementair team samengesteld. Onze teamleden hebben verschillende senior management functies bekleed in een breed scala van industrieën. Wij brengen uitgebreide ervaring in het vereenvoudigen en afstemmen van de organisatiestructuur op de strategie.

Verandering staat centraal in onze investeringsbenadering en kan verschillende vormen aannemen:

 • TRANSITIE: familiale opvolging

Voor veel ondernemers vormt de onderneming het belangrijkste deel van zijn of haar persoonlijk vermogen. Door de instap van In2Action Capital kan u een deel van uw persoonlijk vermogen veilig stellen en diversifiëren. Private equity-bedrijven voelen zich doorgaans comfortabeler als zij investeren in ondernemingen met een sterke managementstructuur. Onze operationele en managementachtergrond laat ons toe familiale bedrijven over te nemen waar de managementstructuur informeel is gebleven en de beslissingsbevoegdheid grotendeels in handen van de oprichter is gebleven.

Wij zijn de ideale investeerder voor families op zoek naar een hands-on partner die het bedrijf kan begeleiden in de transitie naar een nieuw organisatiemodel.

 • CARVE-OUTS: transitie van een bedrijfseenheid naar een op zichzelf staand bedrijf

Ons team heeft ervaring met complexe afsplitsingen (“carve-outs”) van bedrijven en helpt business units om zich te herpositioneren als succesvolle zelfstandige ondernemingen. Wij hebben een schat aan inzichten in de uitdagingen en complexiteit van dit soort transacties. Wij zetten onze ervaring in om de organisatie snel om te vormen tot een goed presterend zelfstandig bedrijf met de juiste structuur voor succes op lange termijn.

 • STRUCTUREREN: van het beheren van het bedrijf naar het laten groeien van het bedrijf

Leiding geven aan een groeiend bedrijf vergt veel van de ondernemer. Alles verandert en alles is in beweging  Wanneer groeiplannen gepaard gaan met volledig nieuwe uitdagingen, zoals de uitbreiding naar nieuwe regio’s of het lanceren van nieuwe producten of diensten, loont het de moeite om de bestaande organisatiestructuur te evalueren en na te gaan of ze aangepast is om deze nieuwe initiatieven te realiseren en te ondersteunen. Om toekomstige groei te realiseren, heeft uw bedrijf goed gedefinieerde bedrijfsprocessen en werkwijzen nodig.  Zonder de juiste structuur zult u meer tijd en moeite moeten steken in het runnen van het bedrijf, in plaats van het te laten groeien.

Door met ons samen te werken kunt u de complexiteit van uw organisatie in een vroeg stadium onder controle krijgen, waardoor de kans dat uw groeiplannen slagen drastisch toeneemt.

 • HERSTRUCTUREREN: van ondermaats naar uitstekend presteren

Een turnaround is nodig in situaties van aanhoudende moeilijkheden, waarbij het bedrijf een structureel lager dan gemiddelde winstgevendheid realiseert. Bij het realiseren van een turnaround ligt de focus typisch op het verhogen van de inkomsten en de kapitaalefficiëntie, in combinatie met de reductie van de complexiteit en de operationale kosten.

Verlieslatende ondernemingen die bovendien geconfronteerd worden met een cash-drain en/of te hoge schuldgraad zullen gelijkaardige maatregelen moeten nemen, maar gezien de liquiditeitsproblemen op korte termijn zal de eerste stap erin bestaan de balans te herstructureren, de cash-drain te beëindigen en voldoende financiële ademruimte te creëren om de onderneming in staat te stellen de diepere oorzaken van haar problemen aan te pakken.

Dankzij onze financiële kracht, flexibiliteit, snelheid van uitvoering en uitgebreide ervaring met de uitvoering van turnarounds en herstructureringen kunnen wij noodsituaties efficiënt oplossen.

Onze Filosofie

Wij geloven dat succes op lange termijn gedreven wordt door 3 A’s: Ambitie, Actie en Agility (wendbaarheid):

 • Ambitie

Alles begint met het formuleren van een ambitieuze groeistrategie. Het formuleren van een duidelijke visie en het stellen van meetbare doelen is de eerste stap in het enthousiasmeren en mobiliseren van mensen.

 • Actie

Een strategie die enkel op papier bestaat brengt uiteraard niks op. Dé uitdaging ligt niet zozeer bij het formuleren van de strategie, maar wel bij de uitvoering ervan. In onze ervaring is het meest voorkomende ontbrekende ingrediënt voor succes in bedrijven  het opstellen, uitvoeren en opvolgen van een duidelijk en doeltreffend actieplan (wie, wat, wanneer). Het gaat erom “de juiste dingen juist te doen”. Snelheid van besluitvorming en snelheid van uitvoering van die beslissingen zijn van cruciaal belang. Omdat meten aanzet tot actie (“what gets measured gets done”), hechten we veel belang aan de opvolging van resultaten via gestandaardiseerde operationele en financiële rapportages.

 • Agility (wendbaarheid)

Resultaten neerzetten is één zaak. Dit consistent en constant doen over een langere periode is een ander zaak. Succes op lange termijn vereist het verminderen van de complexiteit van de organisatie. Wij hebben geconstateerd dat veel bedrijven zeer complex zijn en dat mensen, processen en systemen vaak onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Dit vermindert het vermogen van een organisatie om snel in te spelen op nieuwe opportuniteiten en verhoogt de operationele kosten. Wij streven naar het creëren van wendbare klantgerichte organisaties die in staat zijn snel te reageren op veranderingen in klantgedrag en marktomstandigheden zodat het competitief voordeel wordt behouden en zelfs wordt vergroot.

Onze Investeringscriteria

Wij concentreren ons op specifieke opportuniteiten en niet zozeer op een bepaalde bedrijfstak. In de regel vermijden wij liever investeringen waarbij het succes waarschijnlijk eerder afhangt van externe gebeurtenissen dan van beheersbare acties. Wij zijn op zoek naar bedrijven die een nieuw perspectief, richting en begeleiding zoeken en waarvan het management openstaat voor samenwerking met ons om gezamenlijke doelen te bereiken. De belangrijkste investeringscriteria zijn de volgende:

 • Omzet: minimaal 15 miljoen euro
 • Winstgevendheid: EBIT(DA) bij toetreding minder relevant en kan negatief zijn, mits er aanzienlijke ruimte is voor margeverhoging
 • Geografie: het merendeel van de investeringen zal in België worden gerealiseerd.
 • Deelneming: actieve rol in het bestuur, via meerderheidsdeelnemingen of minderheidsposities met aanzienlijke invloed
 • Kapitaalinbreng: onze sweet spot is een kapitaalinbreng tussen 2 en 10 miljoen euro. Grotere investeringen zijn mogelijk in samenwerking met co-investeerders.

Waarom kiezen voor ons?

Wij bieden meer dan alleen kapitaal. Kies ons als uw nieuwe partner en aandeelhouder als u op zoek bent naar iemand die:

 • bereid is de handen uit de mouwen te steken en actief bij te dragen tot de uitvoering van het actieplan;
 • in staat is leemten op managementniveau op te vullen om tijdelijke functies in te vullen of in een overgangsperiode aanvullende vaardigheden te verstrekken;
 • verder kijkt dan spreadsheets en de inspanning levert die nodig is om de uitdagingen van het management te begrijpen;
 • snel reageert en u ondersteunt met advies en beslissingen in een kort tijdsbestek;
 • een gestructureerde en bewezen aanpak biedt om de succesvolle verdere groei van uw bedrijf mogelijk te maken;
 • flexibel is in het structureren van transacties om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de betrokken partijen;
 • ervaring heeft met alle aspecten van carve-outs en zorgt voor een soepele transitie zonder de dagdagelijkse activiteiten te hinderen;
 • een evenwicht zal zoeken tussen respect voor het verleden en de bedrijfscultuur enerzijds en de noodzaak om te innoveren en in de toekomst relevant te blijven anderzijds;
 • complexiteit beschouwt als een opportuniteit, niet als een bedreiging;
 • ondersteunend zal zijn, maar je tegelijkertijd zal uitdagen om ervoor te zorgen dat de strategie zo ambitieus en doordacht mogelijk is;
 • een frisse strategische blik biedt